Gite "Diamar"

Bastogne (Bastenaken)

Historisch gezien was Bastenaken in december 1944 even het centrum van de wereld. Hier vond tijdens de kerstperiode de beslissende slag plaats van de Tweede Wereldoorlog. De Slag der Ardennen was immers de wederopstanding van Hitler of zijn laatste wanhoopsdaad. Het bleek gelukkig de laatste stuiptrekking van het nazisme te zijn. De vele doden die er toen gevallen zijn worden hier op een waardige manier herdacht aan het monument en in het museum. En zeggen dat er nu nog altijd mensen zijn die het verwerpelijke gedachtegoed van nazisme en fascisme aanhangen.

Op de markt van Bastenaken staat een van de mijlpalen van ‘Voie de la Liberté‘. Deze palen vindt men op de route die de tankdivisie van generaal Patton heeft afgelegd vanaf de landingsstranden in Normandië. De eerste paal staat in St-Mère-Eglise, de laatste in Bastogne. Op dezelfde plaats staat een tank van het Amerikaans leger en het borstbeeld van generaal Mc. Auliffe.

Het Bastogne Historical Center is het museum dat op een moderne manier tracht een beeld op te hangen van wat er tijdens die slag van de Ardennen gebeurd is en hoe het zo ver kon komen. Daartoe is er een tentoonstellingsruimte en een filmzaal. Info: www.bastognehistoricalcenter.be (Frans en Engels). Het monument en het museum liggen net buiten de stad. Er staan in het centrum voldoende wegwijzers.

Het Mardasson is het gedenkteken dat geplaatst werd ter nagedachtenis van de vele gesneuvelde soldaten tijdens de Slag der Ardennen. Men schat het aantal doden op ongeveer 77.000. De namen van de regimenten die deelnamen aan de slag staan op het monument. Minder bekend is zijn wondermooie poort ‘Porte de Trèves‘ of Trierse poort. Het was vroeger een toegangspoort in de 14de eeuwse stadsomwalling. Deze stadsomwalling werd wel gesloopt in de 17de eeuw door de Franse zonnekoning Louis XIV. De poort bleef evenwel bewaard en staat er nu wat verweesd bij.

Website toeristische dienst van Bastogne: www.bastogne-tourisme.be

De Slag der Ardennen of het Von Rundstedtoffensief

Op 16 december 1944 startten de Duitse troepen een tegenaanval onder de leiding van generaal Von Rundstedt. Het was de bedoeling om Antwerpen te heroveren van uit de Ardennen. Dit offensief moest het Duitse leger weer de moed geven om te vechten. Het bleek uiteindelijk de laatste wanhoopsdaad te zijn van Hitler, ten koste van veel menselijk leed.

De Duitsers hadden door het slechte weer een groot voordeel tegenover de geallieerde troepen. Deze laatste konden hun luchtmacht niet inschakelen en bovendien waren hun bevoorradingslijnen veel te lang. Zo kwamen de troepen van generaal Mc. Auliffe vast te zitten in Bastogne. Ze werden zelfs volledig omsingeld door de Duitsers.

Op 22 december 1944 weigerden de Amerikanen zich over te geven en hun bevelhebber, Mc. Auliffe sprak toen deze legendarische woorden uit: ‘Nuts’ of vertaald: ‘geen sprake van’. Het was uiteindelijk de 3de tankdivisie van generaal Patton die een bres zou slaan in de omsingeling van de stad en zo de stad Bastogne en zijn Amerikaanse troepen bevrijden.

Het mooie weer na Kerstdag 1944 liet dan wel de geallieerde luchtmacht toe om aanvallen uit te voeren en zo werden de Duitsers op hun beurt afgesneden van hun bevoorradingslijnen. Meteen het einde van de Slag der Ardennen. Toen lag de weg open naar Berlijn.